× HUBUNGI KAMI

Syarat Kemasukan:

Mod Perdana/Mod Eksekutif
Pemohon mestilah lulus peperiksaan SPM atau setaraf dan mestilah mendapat:
1. Kepujian dalam mata pelajaran
    • Bahasa Melayu
    • Matematik/Sains/Prinsip Perakaunan/Perdagangan
    • Satu (1) mata pelajaran lain dan
2. Lulus dua (2) dalam mata pelajaran lain

Sistem Penilaian dan Pengajian:

Meliputi peperiksaan akhir semester dan kerja kursus. Pelajar perlu lulus kedua-dua elemen yang dinyatakan tersebut. Kerja kursus adalah terdiri daripada ujian, kuiz dan tugasan individu serta berkumpulan.

Kurikulum Pengajian:

Kurikulum pengajian adalah berorientasikan industri bagi memastikan graduan bersedia menghadapi keperluan dan cabaran dalam bidang agensi harta tanah.

SEMESTER TEMPOH PENGAJIAN SUBJEK
1 21 minggu (Mod Perdana)

13 minggu (Mod Eksekutif)
 • Principles of Accounting
 • Introduction to Law
 • Principles of Economics

 • Tambahan (Mod Perdana):
 • Islamic Studies/Moral Studies
 • English I
 • Computer Skills
 • Introduction to Real Estate Valuation
 • 2 20 minggu
 • Principles and Practice of Marketing
 • Principles of Property Investment and Valuation
 • Laws Relating to Property
 • Real Estate Agency Practice
 • Integrated Project (Part 1 & 2)
 • Ethnic Relationship Seminar & Islamic/ Moral Studies Seminar

 • Tambahan (Mod Perdana):
 • English II
 • 3 20 minggu
 • Property Taxation
 • Land Economics
 • Ethics and Professional Practice
 • Building Technology and Maintenance
 • Integrated Project (Part 3)
 • 4 12 minggu (Mod Perdana)

  24 minggu / 480 jam
  (Mod Eksekutif)
  Industrial Training

  Prospek Graduan:

  Graduan INSPEN akan bekerja di sektor swasta (syarikat Agensi Harta Tanah, Pemaju, Penilai dan lain-lain) dan boleh berdaftar dengan Lembaga Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta (LPEPH) sebagai Ejen Harta Tanah Percubaan.